جبهه مردم افغانستان
(جما)
د افغانستان ولس جبهه
Afghanistan people’s front

مرامنامه جبهه مردم افغانستان «جما»

حدود یک قرن است که مردم افغانستان ستم پادشاهی مطلقه، استبداد جمهوری کذایی داود خانی، قساوت رژیم‌ وابسته و مزدور خلق و پرچم، جنایات هولناک، چپاول و غارت جمهوری اسلامی و شلاق امارت اسلامی- فاشیستی را تحمل می کنند. در خلال این صد سال دستگاه های جهنمی ای هر یک به نوبه خود بر حریم…

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید