جبهه مردم افغانستان
(جما)
د افغانستان ولس جبهه
Afghanistan people’s front

کمیته فرهنگی و نشریات جبهه مردم افغانستان
(جما)

مرام نشرات(جما)فرهنگ (جما) یک فرهنگ کاملاً مترقی و توده ئی است و در خدمت توده های زحمتکش ، كارگران صنعتی، کارگران زراعتی ،  اقشار بی بضاعت –  تهيدست و ساير اقشار انقلابی و جوانان سلحشور  كه بيش از نود فیصد نفوس كشور را تشكيل ميدهند، میباشد.فرهنگ انقلابی برای توده های انقلابی سلاح نيرومند انقلاب است. فرهنگ…

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید