جبهه مردم افغانستان
(جما)
د افغانستان ولس جبهه
Afghanistan people’s front

مصاحبه یک بانوی معترض و فعال مدنی در افغانستان

اخیرا در رابطه با اعتراضات مدنی بانوان اخبار ضد و نقیضی از منابع متفاوت به طور جعل از طریق مجرای مجازی به نشر رسیده که ماهیت و اصالت این خیزش ها را زیر سوال میبرد . ما بنابر رسالت و مسئولیتی که در قبال مردم ,جامعه و بویژه زنان بر عهده ما گذاشته شده خود را ملزم به حمایت همه جانبه از این قشر تحت ستم دانسته و میخواهیم که این صدا ها را تا افلاک به گوش کر مستبدین و متجاوزین برسانیم و از آنها حمایت همه جانبه نمایم . بدین منظور مصاحبه ی را با یک تن از بانوان که در سازماندهی و انسجام این حرکت انقلابی رول بسزای دارد ترتیب نموده و از این طریق به اطلاع و دید همگان قرار داده میشود . جهت حفظ جان بانوی مصاحبه کننده از ذکر نام اصلی آن اباء ورزیده بنام مستعار » رودابه » کوهستانی جریان مصاحبه را ادامه میدهیم .

مصاحبه کننده یک تن از اعضای ( جما) در داخل کشور به اسم مستعار ( ب.م )

ب. م (جما)

بادرود و مهر فراوان بانوی نهایت ارزشمند , رزمنده تلاش های آگاهانه امروز شما تضمین کننده نوید فردای شما است.

من میدانم شما در این شرایط اختناق آور میرزمید و تلاش های تان در خور ستایش است.

سوال : آیا حاضرید به بعضی پرسش هایم پاسخ دهید یا خیر؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

سپاس از شما که حاضر شدید با ما صحبت کنید و وسیله ی انعکاس دهنده مشکلات و نظرات ما به گوش جهانیان باشد ما به کمک و حمایت همه جانبه نیروهای مترقی و آزادیخواه اشداً نیاز داریم . امیدوارم به سوالات تان بطور واقعیی و بدون کدام اغراض شخصی پاسخ ارایه کنم .

ب. م (جما)

سوال : آیا واقعا شما عضو جنبش خودجوش زنان هستید ؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

بلی من هم شامل جنبش زنان هستم . باید گفت در بیست سال گذشته دولت های دست نشانده به ظاهر و در حرف تمثیل دموکراسی وارداتی آمریکایی را نموده و در عمل کمترین حرمت و اعتنای به حقوق زن نداشتند. اما فراموش نکنیم که زنان در این بیست سال اخیر نسبت به زنان گذشته تفاوت های بنیادی و کلی دارند به خصوص زنان شهرنشین از آگاهی سیاسی بیشتر مستفید شده اند . جنبش زنان خود نشان دهنده فهم و درک سیاسی زنان است که این عمل آگاهانه صورت گرفته و ادامه دارد . در شرایط کنونی زنان خواست های بسیار بزرگ و رویایی ندارند آنها میخواهند که فقط به آگاهی رسیدن را از زنان سرزمینم نگیرند بگذارند مادران باسواد داشته باشیم تا از رشد و توسعه تروریست و تروریسم در کشور جلوگیری نمایم.

این خواست ما مشروعترین , با ارزش ترین و اولیه ترین حق بشری ماست که برایش می رزمیم .

ب. م (جما)

سوال : ممنون بانوی گرامی اجازه دهید سوال خود را واضح تر مطرح کنم ؛ اینکه شما در شعار های تان از شعار آزادی و دموکراسی یاد نموده اید , میشود توضیح دهید که چگونه آزادی و دموکراسی میخواهید؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

ما برای ایجاد حکومت و نظامی می رزمیم که وارداتی نباشد و از جانب دیگران برای ما دیکته نشود. حکومت و نظامی برآمده از ارا و ارده مردم و متکی بر بازوان پرتوان میلیونها انسان تهیدست و محروم جامعه ما که, سال هاست تحت ظلم و استبداد مافیای قدرت قرار دارند . و هر چند گاهی توسط این مزدوران زراندوز و زن ستیز در بازار سیاست های قومی , سمتی , زبانی , دینی و جنسیتی به معامله گرفته میشوند. که در نتیجه حالت و روزگار مردم سیر نزولی و از بد بدتر شده و روزگار و سرمایه های باد آورده شده این مزدوران بطور سرسام آور سیر صعودی می پیماید.

ما دموکراسی و آزادی را در عمل میخواهیم نه در لفظ , ما دموکراسی را برای اقشار و لایه های تهیدست و تحت استبداد و برای همه ی مردم افغانستان میخواهیم . نظام قانونمند که همه ی مردم در آن جا داشته باشند و از همه امکانات آن یکسان منحیث یک شهروند مساوی الحقوق مستفید شوند . نظامی که بدی ها , خسارات و جبران آن بدوش تهیدستان و امتیازات و عیش و نوش ان به مافیای قدرت تعلق داشته باشد را نمی خواهیم و از جانب ما مردود است .

ما میخواهیم که هر فرد این جامعه چه زن یا مرد در نظام مطروحه ما از آزادی های فردی , مدنی و حقوق بشری در یک چوکات قانونی مطابق به منشور ملل متحد و میثاق های بشری با تضمین امنیت شهروندان , کار مطابق به توانایی افراد , امتیاز مطابق به نیازمندی افراد , حق تحصیل , حق انتخاب لباس , حق انتخاب شوهر و سرپناه را داشته باشد . این بود نظریات ما در مورد آزادی و دموکراسی که طور فشرده بیان نمودم . در مورد آزادی و دموکراسی در سطح جهان نظریات و اشکال زیادی وجود دارد که من نمی خواهم بیشتر از این وقت شما را بگیرم .

ب. م (جما)

ممنون بانوی گرامی واقعا برداشت و خواستهای تان برایم جالب و آموزنده است . از جریان صحبت های تان سوالی در ذهنم خطور کرد.

سوال : آیا حکومت پوشالی و دموکراسی دروغین که در گذشته همه ما آن را تجربه کردیم شما دوباره آن را می خواهید؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

حلقات روشنفکران سیاسی کشور بجای اینکه عوامل بیرونی و افکار ناشی از آن را در به کارگیری مناسبات داخلی ممد و موثر بشمارند؛ و روی آورند , به طبقات و لایه های تحصیل کرده و وطن پرست و افرادی از طبقه روشنفکر و آزادی خواه . رفتن در زیر بار اشغالگران تا به کرسی و مقام برسند و زر به اندوزند .

نظر من این است که خواست و نیاز مردم به اصل انسان گرایی بر جامعه افغانی با یک انقلاب مردمی و ایجاد حکومت مردمی و همه شمول که تحت رهبری قشر منور و آزادی خواهان عدالت پسند باشد ؛ برآورده میشود .

به یقین که حکومت مزدور وارداتی ساخت بن را نه در گذشته خواستم و نه دوباره هوس و آرمان تکرار نامیمون این نماد عبودیت و بندگی را دارم .

ولی نادیده گرفتن فرصت های خوب تحت هر نام و عنوانی در این بیست سال برای من و تمامی مردم افغانستان که دیگر تکرار نخواهد شد بیست سالی که باید از آن درسهای مهم سیاست با ارتجاع, استعمار و اشغال را می آموختیم و برای یک رستاخیز ملی خود و جامعه را اماده میکردیم از دست دادیم . روشنفکران ما بجای استفاده ازاین فرصت ها خود ذوب و مذاب در کوره اشغالگر و ارتجاع منطقه شدند و منحیث مواد سوخت در ساخت و ساز های مضحک و مصنوعی با فریب و نیرنگ برای تطمیع و تعمید مردم از هیچ چیزی صرفه نکردند حتی عده ای تا سرحد دلالی و ناموس فروشی برای بادران شان در ازای پول و مقام و چوکی تن دادند.

ب. م (جما)

سوال : در مورد سقوط رژیم پوشالی غنی چه نظر دارید ؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

برای من رژیم پوشالی ساخت بن از ابتدا قابل اعتماد نبوده و من باور دارم که این سناریو ها در بن ساخته شده و پیهم در حال تطبیق است . امضای پای سند فروش مادروطن توسط جمع کثیری از چهره های تکراری و معامله گر تنظیمی و در کنار آنها شرف باخته های روشنفکر نما و به اصطلاح آزادی خواه جز پروژه های سازمان سیا میباشد . اتفاقات اخیر این موضوع را ثابت ساخت .

نیروهای اشغالگر آمریکایی با متحدین غربی آن چگونه نیم نان و نیم جان باقیمانده مردم افغانستان از دست جنگ های نیابتی در کابل را تحت نام دموکراسی و نظام سازی ربودند.

ب. م (جما)

سوال : دیدگاه شما در مورد نوع مبارزه با طالبان و حامیان بین المللی شان چیست ؟ و آیا به مبارزه طبقاتی اعتقاد و باور دارید یا خیر ؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

ما در طول این بیست سال شاهد حوادث و بازی های استخباراتی زیادی بودیم و هم خیزش ها و حرکت های مدنی , قومی , صنفی , جنسیتی و سیاسی زیادی را داشتیم که متاسفانه هیچ کدام آن به ثمر نرسید . و دلایل آن نیز تا حدود معلوم است . حرکت های مقطعی و بدون برنامه مدون و رهبری منضبط سیاسی و اهداف ملی هیچ وقت به نتیجه مطلوب نمی رسد . نه تنها در این بیست سال اخیر بلکه در طول تاریخ معاصر افغانستان بار بار به ثبوت رسیده است . به گفته مورخ بزرگ غبار» هربار بعد از غسل خون پیرهن چرکین را به تن کردیم «

ما شاهد مبارزات زیادی در طول چند دهه اخیر بودیم که مانند همین اعتراضات و مبارزات زنان امروز جرقه های برای رستاخیز ملی تولید نموده ولی متاسفانه هیچ کدام آن به آتش دشمن سوز و به مقصد نرسید .

قیام آزادیخواهی خودجوش مردم علیه اشغالگران روسی و ایادی داخلی » خلق -پرچم » آن بعد از سالها جنگ و مقاومت با تلفات هنگفت جانی و مالی توسط تنظیم های بنیادگرای اسلامی ساخت پاکستان دزدیده شد. و تمام قربانی و رشادت مردم شریف مار به یغما بردند و در بازار سیاست های ارتجاعی و استعماری به حراج گذاشتند . در نتیجه دیدیم که جامعه و مردم ما را در کدال جهل و استبداد دفن کردند و گورکنانی از جنس ملا عمر و ملا غیبت الله را بر سرنوشت بیشتر از سی میلیون انسان این مرز و بوم گماشتند . این ها همه درس های است که بخون هزاران جوان بدست امده ما باید از این درسها بیاموزیم و برای یک مبارزه پیگیر و قاطع علیه ارتجاع و استبداد ملی و بین المللی خود و جامعه خود را آماده سازیم . در مقابل ما بزرگترین اقتصاد های جهان با بزرگترین زرادخانه ها و ارتش های تا دندان مسلح قرار دارند و در مقابل آن مردم بی بضاعت و گرسنه و برهنه ما قرار دارد. اما نباید فراموش کنیم که زور نیرو مردم را هیچ قدرتی ندارد . مشروط بر اینکه مردم به آگاهی سیاسی برسد و بدون تعلقات سمتی , قومی , زبانی , دینی و تفوق طلبی و امتیاز طلبی فردی برای منافع ملی روی محور واحد یک افغانستان آزاد, مستقل, اباد و مرفه برای مردمش ؛ با هم متحد و یکپارچه تحت لوای پرچم زحمتکشان و ستمدیده گان عمل کنند.

ب. م (جما)

سوال :جایگاه زنان را در جامعه افغانی و نقش سیاسی آنها را از گذشته تا حال چگونه ارزیابی نموده اید؟

پاسخ : رودابه کوهستانی

ما شاهد مبارزات زیادی هستیم که مثل همین مبارزه زنان از هر سمت و سویی سر کشیدن و همه گیر شدند.

مثل جنبش روشنفکران که بعداً پیروانش در مکتب خانه های متفاوت ادامه راه دادند مثلا پیروان سوسیالیسم ،حزب دموکراتیک خلق، جریان دموکراتیک نوین منظورم شعله جاوید، جریان وحدت ملی یا زرنگار……

همه ی اینها داد از مبارزات طبقاتی میزدند و اکنون هم در این جمع به حساب می روند که هنوزهم خیزش های زیر اثر هر کدام شان وجود دارد ولی زن جایگاه خاصی در هیچ‌یک از اینها نداشته تا اکنون، من حضور فعال زنان را رد نمیکنم ولی نباید فراموش کرد عملا حرکتی را زنان ایجاد نکرده بود و رهبری هیچ جنبشی را به عهده نه داشتند در همه احزاب و حکومت ها زن فرمانبردار بحساب می رفت مثالهای زیادی وجود دارد مانند اناهیتا راتب زاد , سیما سمر , مینا , حبیبه سرابی , فوزیه کوفی و امثالهم چیزی که به شخص خودم جالب است اینه که زن عروسک خیمه شب بازی بحساب می رفته یکی چادر از سرش بیرون میکنه، یکی چادری بر سرش میگذارد، یکی او را ملکه می سازد یکی کنیز ……

من که تا حالا متوجه نشدم که زن خودش برای خود و به رهبری خود فکر و تعین سرنوشت کند.

در تاریخ معاصر افغانستان این بار نخست خواهد بود زنان به رهبری خودشان باور کنند از تنگ ترین شرایط سر بلند کردن، بعضا نانی برای خوردن نداشتن، نداشتن حق انتخاب در امور زندگی، دهن بسته بودن به جرم زن بودن مگر شاهد نبودید و در خانواده هایمان ندیدیم زن همیشه تحقیر شده توهین شده شکنجه روحی و فیزیکی شده مورد استفاده قرار گرفته من با همه این زنان که در سطح رهبری گروه های اعتراضی کار کردند صحبت کرده ام کا با راز ونیاز زنانه خود دانستیم که چه وجه های مشترکی باهم داریم و چه زندگی های مشابه بهم ما را زیر بیرق اعتراضات زنانه ما گرد هم آورده است.

این زنان به هیچ حزب سیاسی و هیچ گروه قومگرا و اشوب گر ارتباط نداشتن و ‌ندارند.

خواست شان حکومت مردمی برای همه اتباع افغانستان که در آن جایگاهی زنان به صفت یک انسان مساوی الحقوق با سایر مردم تثبیت و شناخته شده باشد , است.

زنان دوشادوش مردان در عمران و آبادی کشور سهم فعال را می توانند ادا کنند اگر برایشان فرصت تحصیل و کار داده شود .

ب. م (جما)

ممنون و سپاس بانو کوهستانی از اینکه وقت گذاشتید و به سوالات ما پاسخ داداید.

ما از شما حمایت میکنیم

واقعا تلاش های شما قابل قدر است.

و هر یکی شما لایق تحسین جداگان هستید.

وضعیت کنونی اجازه نمی دهد که در صفحات خود از شما با نام اصلی تان ابراز قدردانی نمایم

ما به مبارزه واقعی زنان که برخاسته از اراده جمعی زنان باشد و منافع همه زنان ستمدیده و تحت ستم را دنبال کند باورمند هستیم.

رزمنده و درخشنده بمانید بانوی نهایت ارزشمند و گرامی

ادمین Admin

06می 2022

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: